Z garáže na špičku trhu: Důležité je vsadit na kvalitní lidi a nebát se nových technologií

Tomáš Neudecker

První zkušenosti s podnikáním získal už v dětství, kdy sledoval vznik firmy rodičů v garáži jejich rodinného domu. Od té doby si ve společnosti Montis vyzkoušel snad všechny pracovní pozice. Od skladníka až po obchodníka. Nyní firmu sám vede. Vždycky jsem musel pracovat o něco víc, abych získal důvěru kolegů a přesvědčil je, že tu nejsem jen z protekce, říká Tomáš Neudecker. O tom, jak se z garážové rodinné firmy stal jeden z leadrů na trhu s výrobou slunečníků, stanů a další stínící techniky, jsme si povídali v následujícím rozhovoru.

Co je vaše první vzpomínka spojená s firmou Montis?
Montis začínal jako výrobce markýz. Má první vzpomínka je proto na malou garáž v rodinném domě, kde se vyráběly velké košové markýzy. Před ní byl zaparkovaný starý Wartburg s obrovským přívěsem. Na něm se markýzy tehdy vozily.

Jak jste tenkrát podnikání rodičů vnímal?
Byla devadesátá letá. Hektická a euforická doba. Podnikat začínala spousta lidí. A řešilo se to hodně i mezi kamarády.

Jaké byly Vaše první kroky ve firmě? Existoval nějaký konkrétní moment, který Vás motivoval přidat se k rodinnému podnikání?
Začínal jsem jako brigádník ještě když jsem studoval. Měl jsem na starosti opravy slunečníků. Opravdové „přičuchnutí“ přišlo ale až po škole. Tehdy mě čekala „baťovská cesta“ celou firmou. Prošel jsem od skladu přes výrobu a montáže až po obchodní oddělení. Nebylo to vždy jednoduché, ale zpětně to vnímám opravdu pozitivně. Měl jsem příležitost poznat každou část společnosti a na každé pozici jsem se něco důležitého naučil.

Co byly naopak největší výzvy, kterým jste na začátku čelil?
Když o tom teď zpětně uvažuji, nejsložitější pro mě asi bylo získat si důvěru ostatních lidí ve firmě. Musel jsem přemýšlet a pracovat vždycky o něco víc, abych jim dokázal, že tu nejsem jen z “protekce”.

Většinu neshod při přebírání firmy jsme dokázali vyřešit diskuzí

Přebírat fungující firmu od rodičů sebou může přinést řadu ožehavých situací. Jak to bylo u vás? Dívali jste se na podnikání stejně?
Myslím si, že základní hodnoty a vize byly určitě podobné. A to je důležité. V otázkách financí a strategie jsem si rozuměli. Ne vždy to ale bylo takto harmonické. Neshodli jsme se třeba v tom, s kterými lidmi pokračovat a s kterými už ne. Také jsem občas musel rodiče víc přesvědčovat o rychlosti změn, které bylo potřeba udělat.

A jak jste tyto rozdíly v názorech řešili?
V ten klíčový okamžik se ukázalo jako ohromná výhoda, že jsem si prošel celou firmou. A taky, že jsem znal celou její historii a do spousty věcí viděl od úplného začátku. Ve výsledku těch zásadních rozdílu v pohledu na fungování firmy nebylo zas tak mnoho. Většinu jsme proto vyřešili poctivou diskuzí a komunikací. A pokud se to nepodařilo, nastoupilo demokratické hlasování. (směje se)

Jaké změny jste tedy po nástupu do vedení firmy zavedl?
Bylo jich spoustu. Kdybych měl vypíchnout ty nejdůležitější, tak to byly změny v produktovém portfoliu. Přestaly jsme vyrábět některé typy výrobků. Z ekonomického hlediska už to nedávalo smysl. Byla ale s nimi spojená určitá firemní nostalgie, tak to bylo pro některé kolegy trochu bolestivé. Pro mě a myslím, že i pro celou firmu, bylo ale také hodně důležité, že jsme začali investovat do digitalizace procesů a automatizace výroby.

Je nějaké rozhodnutí, které jste tehdy udělal a dnes byste řešil jinak?
Takto jako majitel firmy nemůžete úplně přemýšlet. V mé pozici člověk dělá opravdu velké množství rozhodnutí. A není prostě možné, a vlastně ani zdravé, se ke každému z nich vracet. To ale neznamená, že není dobré se poučit, pokud člověk udělá nějaké chyby. Neměl by se tím ale nechat až tak ovlivňovat.

Budoucnost naší firmy je v kvalitních lidech

Kde podle vás jsou kořeny přerodu firmy z malého rodinného podniku na špičku trhu?
Kdo mě zná, tak ví, že základem jsou pro mě lidé. Mám to štěstí, že jsem obklopený super kolegy, na které se můžu spolehnout a kteří svým přístupem a respektováním hodnot, které sdílíme, posouvají naši firmu neustále dopředu. Bez kvalitních lidí se z žádné firmy leader oboru prostě nestane, a proto jsou kořeny našeho úspěchu především oni.

Přesto. Můžete popsat některé z klíčových momentů nebo rozhodnutí, které ovlivnily tento přerod a růst firmy?
Kdybych měl jmenovat jen jednu věc, tak by to byla asi pozornost věnovaná digitalizaci. Nejen že zefektivňuje práci nás všech, přináší také spoustu užitečných dat a informací pro rozhodovaní. Musím ale zopakovat, že by to nešlo bez těch správných parťáků a kolegů, kteří tu „káru“ se mnou táhnou v dobrém, ale i ve zlém, dál.