Když nemůžeme na výstavu fyzicky, jdeme tam online.

Vzhledem k situaci ve světě byla většina tradičních konferencí a výstav zrušena. Naše firma se každoročně účastní například veletrhu BRAU Beviale v německém Norimberku. I když pořadatelé do poslední chvíle avizovali, že veletrh, byť v omezené míře proběhne, nakonec ho museli zrušit. Ale nám, kteří vydrželi a také věřili, že veletrh proběhne a neodhlásili se z něj, dali alespoň malou odměnu a to možnost se prezentovat na My Beviale.com.

Tato platforma nyní slouží jako forma jakéhosi online veletrhu, kde si můžeme udělat firemní prezentaci a všichni návštěvníci, kteří jezdili v minulosti na veletrh, budou mít možnost online prohlídky „našeho stánku”. Prezentaci pro nás zpracovala Renata Borovská z obchodního oddělení moc hezky, za což jí děkuji. Sami se můžete podívat na stránkách https://mybeviale.com/Companies/M/Montis-CZ-s,-d-,r,-d-,o,-d-,– na celou prezentaci. Doufám, že nám naše trpělivost přinese ovoce.